Wednesday, October 05, 2005

Det er forbløffende mange steder nok at sige "amerikanske tilstande" og rulle med øjnene; al yderligere diskussion er overflødig

Anti-amerikanske argumenter hører i Danmark til blandt de allermest gangbare
skriver Henrik Dahl (thanks to Søren Johannesen).
Selv blandt mennesker, der opfatter sig selv som både dannede og følsomme. Hvad enten man taler om politik eller om USA's kultur og åndsliv, er det forbløffende mange steder nok at sige "amerikanske tilstande" og rulle med øjnene. Det øvrige selskab ved nøjagtig, hvad der menes. Al yderligere diskussion er overflødig.

Anti-amerikanismen bygger på fordomme og overgeneraliseringer, der er så horrible, at man ville blive slæbt i retten for overtrædelse paragraf 266b, hvis man gjorde noget lignende over for jøder og muslimer. Amerikanerne er primitive. Amerikanerne er som børn. Amerikanerne dyrker mærkelige plastic-religioner. Amerikanerne æder som svin. Amerikanerne har ingen kultur. Prøv at sætte en minoritetsgruppe efter eget valg ind i stedet for "amerikanerne". Det lyder ikke super-tolerant, oplyst og fordomsfrit, vel?

…At udtrykke sandheden om et verdensrige i nogle få sætninger – fordomsfulde eller ej – er dårskab. Og at være "for" eller "imod" er næsten lige så naivt som at være for eller imod vestenvinden. Til ethvert praktisk eller politisk formål er USA først og fremmest en kendsgerning, man må forholde sig til.

…USA har en anden politisk historie end Europa. USA var det første moderne demokrati og måtte opfinde sine demokratiske institutioner uden at skele til praksis i andre lande. USA blev til i selvforsvar mod den undertrykkende, britiske stat og blev befolket af mennesker, der flygtede fra undertrykkelse og fattigdom. Alt det er med til at forklare dyrkelsen af folkesuveræniteten, den nærmest forfatningsmæssige konservatisme i landet og traditionen for at dyrke den personlige frihed og være skeptisk over for staten.

…Betyder det, at man skal lade være med at kritisere USA? På ingen måde. …

Hvad jeg siger er, at vi skal fastholde vores politiske uenigheder med USA - men droppe enhver forestilling om, at Europa skulle være USA overlegen i moralsk henseende. For det første har ingen af de to verdensdele noget at lade den anden høre i moralsk henseende. For det andet er hele projektet forkert. Det er kun mennesker, der kan have et moralsk forhold til hinanden. Mellem lande hersker der politiske forhold, og jo flere moralske begreber, man blander ind i de politiske forhold, jo værre. Først bliver land X fremstillet som ondt. Så bliver indbyggerne i land X fremstillet som onde. Og så er indbyggerne i land X pludselig ikke slet ikke mennesker mere.

Det amerikanske folkevid er jævnt og ligefremt. Det siger blandt andet, at når man peger på et andet menneske, er der altid tre fingre, der peger på en selv. Det gælder i helt eminent grad for anti-amerikanismen.

1 comment:

Anonymous said...

Tak for en interessant blog